'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

'Samen werken aan een juiste balans'

Privacyverklaring De Jong Administratie-Service

Via de dienst www.dejongadministratie.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
De Jong Administratie-Service acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in
  onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Jong Administratie-Service is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 2-11-2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader
van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen.
Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u
aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

De Jong Administratie-Service
Het Tasveld 32, 3342 GT  Hendrik Ido Ambacht
E-mail: info@dejongadministratie.nl
Website: www.dejongadministratie.nl